Zavádění flexibility práce bez růžových brýlí

Zavádění flexibility práce bez růžových brýlí 🌈 To bylo téma setkání, kterého jsem se minulý týden ráda zúčastnila. Akce proběhla pod záštitou projektu Ženám s odvahou, který realizuje Rovnovážka, z.s. společně s Lumpíkovem 👍

Celé dopoledne zkušeně moderovala Lenka Mazalová z MÁMA JOB. Během společné diskuze byl dostatek prostoru vzájemně se podělit o zkušenosti a probrat problematiku flexi úvazků ze všech stran.

V naší manufaktuře Besky je určitá míra flexibility práce zakořeněnou součástí firemní kultury a má nemalý vliv na tom, jaký jsme semknutý a loajální kolektiv. Když přijímáme někoho dalšího do týmu, rozhodně není hlavním kritériem ochota pracovat na plný úvazek, naopak záleží nám především na schopnostech a souladu s našimi hodnotami 🤝

Děkuji Markétě Ubíkové, že mě s celým projektem seznámila a já si tak mohla uvědomit, o jak naléhavé téma ve společnosti se vlastně jedná. Zároveň mě ale naplnila radost a vděk. Je skvělé, moci si svobodně utvářet pracovní prostředí. Prostředí, ve kterém se nám díky vzájemnému respektu a důvěře jednoduše dobře šije 🙂

Zdravím všechny zúčastněné ženy a moc jim děkuji za obohacující setkání 👋 Zuzka Bílková


Flexibilita práce